Catching FeaturesSDSZ

HAN.S.CHungary  
HAN.S.C.China  
Jianhao ChenChina 5.59
Ning ZijieChina  
SDSZ 1China  
zhoulanxuanJordan